1.jpg
7.jpg
3.jpg
2.jpg
5.jpg
6.jpg
Salamandr o.s.
Příbram
12.jpg

sdružení pro práci s dětmi

a mládeží
Představujeme o.s. Salamandr
 
Volný čas je důležitou součástí lidského života, proto by se lidé, malí i velcí měli snažit trávit jej smysluplně a ne jej nechat jen tak zbytečně odplynout.
 
     Tento názor spolu sdílí skupina lidí, která se před sedmi lety rozhodla podílet se na celospolečenském dění v našem městě a zemi a založila občanské sdružení „Salamandr" pro práci s dětmi a mládeží, které bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra dne 3.2. 1997 pod číslem II/s - OS/1 - 31760/97 - R.
 
     Náplní našeho sdružení je přímá práce s dětmi a mládeží s cílem přispět ke kvalitnímu a zajímavému využití volného času. Během svého trvání začalo o.s. Salamandr rozšiřovat nabídku zájmových aktivit i na děti neorganizované ve sdružení, a to nejen z Příbramska, ale i v dalších krajích.
 
     Jádro dobrovolných pracovníků sdružení tvoří zkušení vedoucí z letních táborů, pedagogové z příbramských škol a další spolupracovníci z řad odborníků na různé druhy zájmových činností pro děti a mládež.
 
     V průběhu roku občanské sdružení organizuje jednodenní akce pro děti z regionu Příbram. Dospělí členové sdružení se aktivně podílí na různých společenských a kulturních akcích ve městě.
 
     Připravujeme vícedenní pobytové akce s programem v době jarních a podzimních prázdnin a v průběhu hlavních prázdnin je o.s. „Salamandr" organizátorem a realizátorem letních táborů na Křivoklátsku.
  
     Naším cílem nikdy nebyla jen hojná účast dětí na akcích, ale vždy chceme děti něco nového naučit. Nejedná se jen o táborové dovednosti, rozšiřování znalostí přírody apod., ale v motivaci her je také vést děti k úctě k základním lidským hodnotám, principům tolerance, respektování, naslouchání se a zásadám demokratické společnosti.
 
     Uskutečňování těchto programů předpokládá splnění určitých podmínek. Jednak je to pracovní nasazení a obětování volného času pro práci s dětmi a mládeží, která je pro členy sdružení samozřejmostí, dále pak určité materiální a finanční zázemí. V uplynulých letech převážnou část programů realizovalo sdružení ze svých vlastních prostředků, sponzorských darů a příspěvků.
 

  Naše priority

 

     Naše aktivity jsou koncipovány tak, aby si děti nejen hrály a zajímavě vyplňovaly svůj volný čas, ale aby je veškeré naše aktivity vedly i k poznávání a plnily tak úlohu neformálního vzdělávání a výchovy mimo školní výuku. Prioritami projektu jsou především tyto oblasti : 

                                                                                                     

-         Ekologie - chceme vést žáky k ochraně přírody a zdravému životnímu stylu (třídění odpadu, šetření vodou a elektrickou energií).  Vlastními aktivitami se podílet na akcích Ochrany fauny (Den Země, Den zvířat…), letní táborové pobyty v CHKO Křivoklát, pobyty v přírodě v době jarních a podzimních prázdnin, turistické a cyklistické výlety, Jestřábí stezka, Den dětí v kraji Oty Pavla

-         Kulturní a poznávací aktivity - výchova k demokracii a občanství, vztahu k regionu, navazování na tradice a zvyky regionu - poznávací  jednodenní výlety za kulturními památkami, vánoční divadlo se zpíváním koled na Sv. Hoře, pěvecká soutěž Zpívání s mlokem. Pravidelná vystoupení naší skupiny historického šermu Nezabuditzi, složené z mládeže 18-26 let, Jestřábí stezka, Velikonoční pobyt

-         Nad rámec školního vzdělávání rozšiřování znalostí dětí a mládeže v humanitních, technických  a přírodovědných oborech a pomoc v jejich osobnostním vývoji a rozvoji profesní orientace - návštěva kulturního představení, celotáborové hry…). Připomenout si významné autory české literatury jako jsou Ota Pavel ( akce Po stopách Oty Pavla) či Jaroslav Foglar (akce Jestřábí stezka).

-         Zdravý životní styl - vést děti k úctě k životu a odpovědnosti za zdraví každého jedince formou sportovních aktivit : lyžování, orientační závody, cykloturistika, plavání, relaxace v bazénu, míčové a jiné sportovní hry a soutěže, turistika, vodácká turistika

-         Podpora tvořivosti a fantazie při rukodělných pracích v kroužcích na táborech a akcích

-         prezentace sdružení na veřejnosti

-         Úcta k základním lidským hodnotám, principům tolerance, respektování, naslouchání se a k přátelství, utužování kamarádského klimatu a komunikace mezi dětmi - táborová činnost a vícedenní pobyty (celotáborová hra, zájmové kroužky, keramika, tance, míčové a sportovní  hry, hudba, výlety, prožitkové akce, soutěže, tábornické dovednosti, noční hry, výtvarné činnosti s prvky artefiletiky, výuka vodáckých dovedností - ekoputování po Berounce)

-         Vzdělávání pracovníků - chceme podporovat dobrovolnou  práci s dětmi a mládeží a umožnit všem pracovníkům a dětským vedoucím zvyšovat odborné předpoklady pro výkon této činnosti; 1-2krát do roka zorganizovat vlastní společná školení (např. táborová legislativa, požární řád, evakuační řád, základní požární prevence, BOZP, základy První pomoci, hry…. .), možnost odborných školení - instruktor lyžování, zdravotník, hlavní vedoucí táborů….., účast na CVVZ

-         Public relations - prezentace sdružení, informace o pořádaných a uskutečňovaných aktivitách na veřejnosti. V souvislosti s prezentací sdružení se nabízejí např. tyto možnosti: informace v regionálním tisku (Kahan, Periskop, Příbramský deník), pravidelná aktualizace webových stránek, prezentace s nabídkou aktivit na akcích pořádaných městem Příbram.

 
 

Líbí se Ti nové stránky?

ano (32 | 76%)
ne (10 | 24%)
webmaster : Monča Průchová
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one